[{"Durum":"Sorgu Tasarımında Json_ İçermelidir.","Amac":"Dinamik Raporla oluşan sorguları listelemek için kullanılır","Kullanim":"dinamikrapor.ashx?SORGU=Json_Uyelistesi&KISIT=1=1&KOLON=Uyesicilno,FirmaUnvani,NaceAdi","Parametre":"SORGU(zorunlu),KISIT,KOLON"}]